กลับไปที่รายการ
5 ธันวาคม 2560
เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ที่ ศรีราชา จ. ชลบุรี โรงงานสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง


ข้อมูล ประติมากรรม ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม พระมัญชุศรีโพธิสัตว์   พระสมันตภัทรโพธิสัตว์
ขนาด 16.99 米ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม สูง16.99 เมตร
วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
สถานที่ตั้ง ที่ ศรีราชา จ. ชลบุรี
สร้างเวลา มีนาคม  ป๊ 2548ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง  รูปที่ติดตั้งเสร็จ

พระบางสมาธิทองเหลืองขนาดใหญ่ 71 เมตร ที่กรุงเทพฯ พระบางสมาธิทองเหลืองขนาดใหญ่เป็นวัดปากน้ำภาษ๊เจริญที่กรุงเทพฯที่สั่งทำ ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง 21.9 เมตร พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลืองปิดทอง โรงงานรับงานพระพุทธรูปทองเหลือง