กลับไปที่รายการ
5 ธันวาคม 2560
ประติมากรรมพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สูง108 เมตร พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดใหญ่ พระพุทธรูปทองเหลือง ประติมากรรมรูปเหมือน

ประติมากรรมพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์   สูง108   เมตร   เป็นพระพุทธรูปท่ายืนขนาดใหญ่ของโลก


ข้อมูล ประติมากรรม พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์
ความสูง 108เมตร  (จากพื้นถึงยอดไม้)
วัสดุ ทำจาก ทองเหลือง
สถานที่ตั้ง ประเทศจีน
สร้างเวลา ปี 2554รูปที่ติดตั้งเสร็จของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ท่ายืนขนาดใหญ่ของโลก

ฐานที่ตั้งของพระ ติดตั้งโครงสร้างของพระ

ติดตั้งส่วนหน้าของพระ ทำจากแผ่นทองเหลือง


ติดตั้งส่วนไม้ และส่วนหน้าอก

ติดตั้งส่วนเศียรพระและข้างบนพระ

บนยอดไม้

ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง 21.9 เมตร พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลืองปิดทอง โรงงานรับงานพระพุทธรูปทองเหลือง ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ออกแบบ พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดใหญ่ รับงานพระ รับงานบริการติดตั้งพระ