กลับไปที่รายการ
5 ธันวาคม 2560
ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ออกแบบ พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดใหญ่ รับงานพระ รับงานบริการติดตั้งพระ

ข้อมูล ประติมากรรม ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม
ความสูง 20 เมตร
วัสดุ / ฝีมือ ทองเหลือง
สถานที่ตั้ง เมืองจีน
สร้างเวลา ปี 2540

รูปประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลืองที่ติดตั้งเสร็จ ปี 2540


รูปเศียรของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม รูปเศียรของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลืองที่กำลังติดตั้ง

หลังจากทำด้วยฝีมือแล้วต้องเชื่อมติดกัน( รูปเศียรของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิ)

รูปที่ติดตั้งเสร็จ

รูปประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมทองเหลืองที่ติดตั้งเสร็จ

ประติมากรรมพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สูง108 เมตร พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดใหญ่ พระพุทธรูปทองเหลือง ประติมากรรมรูปเหมือน ประติมากรรมพระขนาดใหญ่ 8 เมตร สร้างพระพุทธรูปทองแดง สร้างพระพุทธรูป ประติมากรรมรูปเหมือง รับงานพระประธาน