กลับไปที่รายการ
5 ธันวาคม 2560
ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมปิดทอง 21.9 เมตร พระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปทองเหลืองปิดทอง โรงงานรับงานพระพุทธรูปทองเหลือง

ข้อมูลประติมากรรม ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม
ความสูง 21.9 เมตร
วัสดุ / ฝีมือ ทองแดง  ทำด้วยฝีมือ  ปิดทอง
สถานที่ตั้ง เมืองจีน
สร้างเวลา ปี2554

ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม ปิดทองรูปประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ติดตั้งเสร็จ วัสดุ  ทองแดงทำด้วยฝีมือ พื้นผิวพระ ที่เป็นสีทอง เสื้อ และ ผม ปิดทองด้วย24K  หน้า มือ และเท้า ปิดด้วยสีเงิน
รูปกำลังทำแบบพระเศียร  วัสดุ  ดินเหนียวรูปกำลังทำแบบพระขนาด  1:10รูปกำลังทำแบบพระเศียร   ไช้แผ่นทองแดงทำด้วยฝีมือรูปกำลังติดตั้งประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิม


เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ที่ ศรีราชา จ. ชลบุรี โรงงานสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง ประติมากรรมพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ สูง108 เมตร พระพุทธรูปทองเหลืองขนาดใหญ่ พระพุทธรูปทองเหลือง ประติมากรรมรูปเหมือน