กลับไปที่รายการ
5 ธันวาคม 2560
พระบางสมาธิทองเหลืองขนาดใหญ่ 71 เมตร ที่กรุงเทพฯ พระบางสมาธิทองเหลืองขนาดใหญ่เป็นวัดปากน้ำภาษ๊เจริญที่กรุงเทพฯที่สั่งทำ

ข้อมูล ประติมากรรม พระบางสมาธิ
ความสูง 71 เมตร
วัสดุ / ฝีมือ ทองเหลือง ทำด้วยฝีมือ พ่นสีทอง
สถานที่ตั้ง วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สร้างเวลา ปี 2561

รูปพระบางสมาธิทองเหลือง  ความสูง  73 เมตร วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประเทศไทย สร้างเวลา ปี 2561


รูปตอนออกแบบพระบางสมาธิ ขนาด 1:50   ความสูง 142 ซม.  วัสดุ  ดินเหนียว


รูปตอนออกแบบพระบางสมาธิ  ขนาด 1:50   ความสูง 142 ซม.  วัสดุ  ดินเหนียว


รูปตอนออกแบบพระบางสมาธิ  ขนาด 1:10   ความสูง 7.1 เมตร.  วัสดุ  ดินเหนียว


รูปพระบางสมาธิ  ขนาด 1:10   ถ่ายเวลามิถุนายน  2560

สแกนรูปสามมิติพระบางสมาธิ  ขนาด 1:50 เพื่อได้ข้อมูล

บันทึกรูปสามมิติพระบางสมาธิเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขพระเพิ่มประสิทธิภาพ


แบบเศียรพระบางสมาธิ  ขนาด 1:1   ความสูง  เมตร  กวาง  เมตร  วัสดุ  โฟมและปูนปลาสเตอร์


แบบเศียรพระบางสมาธิ ทำจากทองแดงด้วยฝีมือ  ขนาด 1:1   ความสูง 11.5 เมตร  กวาง 12.1 เมตร  ถ่ายเวลา  30 พฤศจิกายน 2560  ความคืบหน้าของโครงการนี้  จะปรับปรุงให้ทราบ

เจ้าแม่กวนอิมทองเหลือง ที่ ศรีราชา จ. ชลบุรี โรงงานสร้างพระพุทธรูปทองเหลือง