รูปสามมิติพระบางสมาธิ

ทำตามยุคตามสมัยและแบบตั้งเดิมของเมืองไทยและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า  เขียนรูปสามมิติ

วิธีทำแบบเล็ก

วิธีทำแบบเล็ก จะทำตามรูปที่ต้องการแล้วออกแบบ

วิธีทำแบบ

วิธีทำแบบขนาดกลาง  นำแบบขนาดเล็กที่ยืนยันแล้วมาขยายเป็นแบบขนาด

สแกนรูปสามมิติ เพิ่มประสิทธิภาพ
สแกนรูปสามมิติพระบางสมาธิตามแบบที่ยืนยัน  แล้วก็นำข้อมูลไปเพื่อแก้ไขแบบเพิ่มประสิทธิภาพของงาน 
วิธีการสร้างพระพุทธรูปทองแดง
ทำตามแบบขนาด 1:1  ทำด้วยฝีมื  การเชื่อม  โปแลนด์  เคลืยบเงา
ทีมติดตั้งที่ไทย
มีทีมงานติดตั้งมืออาชีพประจำอยู่ที่เมืองไทย